Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Core Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 9 Years
4 Month Core Membership
Statistics 567 Deviations 1,031 Comments 23,700 Pageviews

Newest Deviations

P973 1920 by piritipany P973 1920 :iconpiritipany:piritipany 16 1 P966f by piritipany P966f :iconpiritipany:piritipany 21 8 P968c 1920 by piritipany P968c 1920 :iconpiritipany:piritipany 17 4 P971c by piritipany P971c :iconpiritipany:piritipany 15 7 15c Final 0028 by piritipany 15c Final 0028 :iconpiritipany:piritipany 1 0 Bone Structure by piritipany Bone Structure :iconpiritipany:piritipany 19 19 P958e 1920 by piritipany P958e 1920 :iconpiritipany:piritipany 28 17 P937a 1920 by piritipany P937a 1920 :iconpiritipany:piritipany 13 4 P939e 1920 by piritipany P939e 1920 :iconpiritipany:piritipany 3 0 P938b 1920 by piritipany P938b 1920 :iconpiritipany:piritipany 4 0 P943c by piritipany P943c :iconpiritipany:piritipany 10 2 P936 1920 by piritipany P936 1920 :iconpiritipany:piritipany 8 4 P932d 1920 by piritipany P932d 1920 :iconpiritipany:piritipany 3 0 P927c 1920 by piritipany P927c 1920 :iconpiritipany:piritipany 12 4 P926c 1920 by piritipany P926c 1920 :iconpiritipany:piritipany 15 8 P919h 1920 by piritipany P919h 1920 :iconpiritipany:piritipany 9 1

Random Favourites

Earth tones by pm-ark Earth tones :iconpm-ark:pm-ark 35 7 09 05 15 apo5 by SuicideBySafetyPin 09 05 15 apo5 :iconsuicidebysafetypin:SuicideBySafetyPin 38 16 Weave Round III by SuicideBySafetyPin Weave Round III :iconsuicidebysafetypin:SuicideBySafetyPin 30 9 Lazy Julian Mini Tutorial by YarNor Lazy Julian Mini Tutorial :iconyarnor:YarNor 135 51 Cinco de Mayo by pm-ark Cinco de Mayo :iconpm-ark:pm-ark 10 0 Say it with flowers by pm-ark Say it with flowers :iconpm-ark:pm-ark 18 4 PhoenixJulia Apophysis Plugin by TyrantWave PhoenixJulia Apophysis Plugin :icontyrantwave:TyrantWave 124 48 Tropical bloom by pm-ark Tropical bloom :iconpm-ark:pm-ark 54 12 09 04 24 apo by SuicideBySafetyPin 09 04 24 apo :iconsuicidebysafetypin:SuicideBySafetyPin 28 7 Branches by TyrantWave Branches :icontyrantwave:TyrantWave 32 20 Love affair by Hawke-Eye Love affair :iconhawke-eye:Hawke-Eye 22 22 09 04 18 apo by SuicideBySafetyPin 09 04 18 apo :iconsuicidebysafetypin:SuicideBySafetyPin 26 7 09 04 12 B by penny5775 09 04 12 B :iconpenny5775:penny5775 445 120 09 04 13 A by penny5775 09 04 13 A :iconpenny5775:penny5775 19 16 Information by TyrantWave Information :icontyrantwave:TyrantWave 29 12 09 04 07 apo2 by SuicideBySafetyPin 09 04 07 apo2 :iconsuicidebysafetypin:SuicideBySafetyPin 39 35

Activity


P973 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6.../....22.....GvQ2hTR6.n2XvGU01CAEGoYjM3nI1.2En/HphwM0.TDAwv/Mrqzj
................................Y0LD8QxcUz1........Y.tqS0......E.......U//2...wD
OaNay6.....H/.../Mk1/.....kvy...V.....E8.....6RwdjqW14pD/.EKqwmDoFGW/dkpXo1..ksf
y6U0LD0D12..02.........wz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.znPGAcCaxo.JwDCQx91kI0qnHSMzcmKE4dmfSrjUHDNp2tKoxHskOHGwd7Qz681xz0mKekDygD4lCz1
ix1DxKlfCaYQzqaWz4M.7PqjU.....2oP2.......2EnAnoD/A....sD..G.....................
..................InAnYD....zw1...................................Eae68E4....M..
.....Ksulz1.....uyDv.wzzzXNV.I6.Z0...M2...UA....m....o5....A....H/...Yom..UG.xTe
NsE7uV1KEyzlciszsU3YzTAe907.ookzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/........../0AKz
zzzz..kLWwkxRLwj.65DTjET..2.u2rPwsQzzEU.IszzzzD..6g8eB5x/z951ALk1e9../EoI25M7BwD
/6U0.wzzz1...................................wDU.1.E./2EYQlz.0A../2E.Nf9z16k..2E
./2F4xDU.1.E./2Ex3qz.0A../2E.BkNz16k..2E./28gxDU.1.E./2E.3rz.0A../2E.lfRz16k..2E
./YtvxDU.1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E6..3ME.G7......I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.................................
...................3./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..EEiR4PZB5.................
.....MU/4MU/4................2.EOaNaNaNa7z9........yz.........zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/..............
..............U/4MU.2...........................................................
........................M.2.......TF.XrHJJJJJpzDaNaNaNaN2.o53iSIsuL4./..........
..........................................U.....I....g.....OZlKOsZYFH/UA7NoI....
.........................s......06U.......kzzzzzzzzvz........kyDOaNaNaNalz1BnAnA
nAnwzAnAnAnAnAvj.....................oAnAnAnAnwD........kz1..................E/E
OaNaNaNa7z1.............................Uz1................3....D....UINdR4OopIM
k7HG4B3.........................02E./2E./MU/46U./2U..........k/E................
..............zj........kz1........wz...........................................
...................wz...................kz1...................../....E/...U1....
6JKObV4RB34Q7NoI..........................U./2E./2E.4MU/06E./...........Y.2.....
..........................UaNaNaNaNmzcNaNaNaNawD................................
..............................zD...................wz.......................}
{Titel: p973_1920}
Loading...
P966f
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6.../....22...Uya.5eC6Lxz6qwYaKIsh7EV.ICkwO3rzfsOvz75Hl../CFyAwylbzD
xzzzzzzzjz9.....................4y2P0sx5e.2........Y./JZ/......E........y.2...wD
OaNay6....EC1.../ME1/.....Ult/..W.....E5.....YoPAeqZDNkD/.EKqwmDxxrC1dkpXo1.G1.Q
.7U0LD0D12../2.........wz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.znPGAcCFdL5rV88Wv9z6rF9Nfsyy.imi8jxJ/mjFDyiupx7OwHh2DdZcW93zIL2Fn89aFiDOXGj9pDk
Iw14YxgvHmJ4zuYxvwkkZgjjU.....YKV1.......2EnAnoD/6....sD..G.....................
..................YaNalD....zw1...................................Eae68E3....I..
.....Ksulz1.....uyDv2wzzzXNV..E.i1...M2...UG....m..06Y3..U.A....H/...Yom..UG.xTe
NsE7uV1KEyzlciszsU3YzTAe907.5QozzzSi..EbG7eFT5uj6gySnbinOzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../RU0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E6..3ME.G7......I....U....EE0x4SH/5OZ7LNDNaNnJ4RoE4...................k/........
.ok.1Ak.0.EnAnAnAnAtzMaNaNaNaNxj........kz1.....................................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........2.....3....7....AJRmNaEjV5.pp4..ULEiR4PZB5.................
.Q......4MU/.........MaNaNaNadyDnAnAnAnAHzvzzzzzzzzrz..........E..........2.....
...../.............................................................wz...........
................................/....E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/..............
..............U/4MU.2...........BnAnAnAnoz9.....................................
..s2./..................M.2......EVF.jeU6W6W60zDaNaNaNaN2.o53iSIsuL4./..........
................................................I....k....UIjJbPYJ4N0x4S.MoI....
.........................sU1..U106E./2E.0..........wz.........zD........kz1.....
...../...............................dNaNaNaNavD........kz1...................zD
........kz1........wz................................2.....3....D....UINdR4OopIM
k7HG4B3.........................02E./2E./MU/46U./2U..........k/E................
..............zj........kz1........wz...........................................
...................wz...................kz1...................../....E/...U0....
//rPglqPnEI97NoI..............................U/4MU.............................
.....kTel9RHW/yD........................................kzn6PbjTel9hzAWGvBs9A7yD
tE9mqtvbGz1.................................................................}
{Titel: p966f_3840}
Loading...
P968c 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...2....26...UGGI1UxldzzmJSkCTAXj5E2u50f6r5zzfl8A.JnWXzz.UywL61Lczj
........................................Y.2........Y.d4i.......E........o.2...wD
OaNay6.....x..../M.2/....2.or...a.....E4.....EF/uHYbYokD/.EKqwmDyyrC1dkpXo1.G1.Q
.7U0LD8D12../..........wz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.zX0LD0Dbbi3tmLDZwHVDunQTzU8zA5Ik227EChDpOX8QqNb5wfL/3/6Sb0.zwCaHm.eh/nDyjV/8y2N
dw1UvpglslB7z8fxjY1G1mkDU.....Iyr/.......2UaNapD.6....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................Eae68E2....E..
.....Ksulz1.....uyDv.wzzzXNV.I6.Z0...M2...UA....m....o5....A....H/...Yom..UG.xTe
NsE7uV1KEyzlciszsU3YzTAe907.ookzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/........../0AKz
zzzz..kLWwkxRLwj.65DTjET..2.u2rPwsQzzEU.IszzzzD..6g8eB5x/z951ALk1e9../EoI25M7BwD
/6U0.wzzz1...................................knXx0.E./2E8a/DDq9../2E.VnAwwMj..2E
./ohAlnXx0.E./2EQH4DDq9../2E.NOOwwMj..2E./oKilnXx0.E./2Ew95DDq9../2E.lvRwwMj..2E
./IVwlnXx0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E6..3E..l2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4.Vl4.n/....................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.kAnAnAnAPzz........Eyj......../.2.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....7....A3QcBIMbJKG4B3.............................
.sU1....06U..........MaNaNaNa/zDaNaNaNaNiz1...............................kuFVf5
3iScz.........zD........U.2........B./..................kz1........wz.........zj
OaNaNaNaty9........yz...........0....E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/..............
..............U/4MU.2...........................................................
........................M.2.......ZF.jeU6W6W60zD........2.o53iSIsuL4.dNaNaNaN4xj
..........................................E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E.0..........A./..........................
...wzmNaNaNaNawDOaNaNaNa7znNaNaNaNyoz...........................................
........kz1...................zD........................}
{Titel: p968c_3840r}
Loading...
P971c
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6.../....22...keH8BvSJY6.fpm2Vev0CAEGpYG.SsXD.oY.09c80J2.rLyC3v0wWuD
................................OaNaNaNaNz1........Y.pK........E........y.2...wD
...Uz6....kk..../MU1/.....UEN0..W.....E3.....QzIXLua2PpD/.......yyrC1dkpXm1....w
//U0LDuC12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.znPGAcCWXLOJmBHzx1ddirntnhOz6.fiEfTyDoDLXkBkeuUUxfsM2CTCrnOz6.zB6RnpsrDeXVo2ACl
ZxH3W8sApe2TzaLOJr39qxqDU.....oo51.......2EnAnoD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................4....M..
.....Ksulz1.......kzZwzzz1kP.U7.R....M2...EL....m.v8Cc3..UUB....A/...gJ0....fS52
rQ1..U1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2o/8.UXL9D.
.A72QifFjz9.M4n5/A7mzA........../EV0..Ak.1..zMwlGfEzz6Fm5TWHFR.k..........E.oc..
zzzz...Fbf24LNxjPrXRgyfh6.A..........2E/8.kzzzD..oXRgyfh6.A8S6q383Szz..m066t950k
/EW0.wzzz1............EHcG.V9V.E..............8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.ErPXh46cQ1CdsWOkR4.............
E6./3M..F3E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4.gF4.......................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..BnAnAnAe..NaNaNaNatyjaNaNaNaNqz1........uz.....................UaNaNa
NaNoz0..........aNaNaNaNWz9........wz...........................................
.....................6.....3....5....AKMtlKNt7HG4B3..65.........................
....4MU/.............E8QxckpXWzjRxckpX0LlzXNaNaNaNaxz...................cz1.....
.....MaNaNaNa7zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/....1....IxaQpBLG4B3.4B3..24Q............
............Cs....U.06..................Uz1........wz...........................
.....cNaNaNaNavD........kz1.............................kzXaNaNaNaNiz.........zj
........kz1...................zD........kzP.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.H/......
......................U1C.U1BoE106E./.............E1./.........EOaNaNaNahz9.....
.............U.E........kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0...............................2.....3..../....kqPmJqQhx4N
ZZYFH/..........................K............................E/E..........kNaNaN
aNaxz0............................cF./........zD........kz1...................zD
...................wz.........zD................................3....E/...E0....
H/5O13qNZZYFH/..............................Cs....U.06..........aNaNaNaNC.oAnAnA
nAnsz.........xj.....................g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E
............................................................................}
{Titel: p971c_render_3840}
Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Dec 18, 2016   Digital Artist
Happy Birthday Rob! :party: Best wishes! :party: :happy birthday: 
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 18, 2016
:party: Happy :cake: Birthday, :cake: Bob! :party:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 24, 2016
:wave:
Reply
:iconmarijeberting:
marijeberting Featured By Owner Dec 18, 2016
Happy Birthday Rob Vocalist fella (Music Band) Pianist fella (Music Band) Violinist Fella (Music Band) Rockstar Fella ( Music Band ) 
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconmarijeberting:
marijeberting Featured By Owner Dec 24, 2016
You're very welcome  Joy Love and Peace by KmyGraphic 
Reply
:iconkarbock:
karbock Featured By Owner Dec 18, 2016  Hobbyist General Artist
Happy birthday, Rob!
Peace and all good!
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
Add a Comment: