Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Premium Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 7 Years
4 Month Premium Membership
Statistics 445 Deviations 808 Comments 13,497 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


P629 by piritipany
P629
Tweaking my own params ......

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...26...kPx/50PcJ4.Hzn.xGuoU/kb2DIm7sLQzP7l8.1YQ42.58d5kYJ3Z/k
................................2UCrnjzca/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/..cjC/.../wU1/......jc...d4....E0.....gpeidDTyagD/wEG34sDD8Qx.dkpXm1.D8Qx
.VU0LD0D12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wnPGAcCC9uDz55DdunHl7auyaowyeMJFGOR8XdDyUbq1YxXlv1M0Ko3ad/fyE1Z.rKzazhDmNdr177w
TvvR.uJglFnKyUe02usLI4jDU....5Yxt...JY0.......kD.M....sD/.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................gan5Ei....U..
.....Ksulz1.....0.kzhxzzz1.U..6.7....A3...kO....m..06Y3..U.F....0/...wIB...UJ1r1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2s..zzSi...MarH7iXyD6U0dRIRSkz1...........U.8.kbch0.
.....................A.U........u.X0.wzzzL0..yUnu6CszK0UFkYWa0/k..M3Kn5rM.A6nc..
FxJT...Fbf24LNvj.qdIWOorVy1.n/ZR0iF4.jF68.kdNJm5..sKQUUTuz18.SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0.AsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.gKSlsWOkR4.nsWOkR4.b/..........
E....AU.V2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.kKM..pPr/......................
.Q...MU/46U..................Y.E..........k53iSIsuFpz...........................
..UD./.......O3E...................wz...........................................
................................E....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................kz1........wz........s1E................
................................................................................
............................................}
{Titel: p629}

Loading...
P617 1920 by piritipany
P617 1920
Reworking some old params :-)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....2A...U153Cgdvo3.Txs79WZ2CAEj4Wr3dDYMzvEYd5cVnspzkYIsTeTaLzj
................................fciMW1ULez1........A./yX.......E........a.2...wD
...Uz6....E5/.../M.1/.....ksX/..A.....E3......Cb28u.PMoD/.......e0aO/dkpXm1.SzzA
z.U0LDuC12../2UaNaNaNaNezAnAnAnAnAwj........Yz9...........U0.....y1...sD...../..
.znPGAkCsh8ZIlglGxXRzqvkYEpKziU0MIMUzsiDRb6/duGqExnfalQs.ctFzEUP2.xg/cpDvOKm/j9V
JxvO5YW0YOHHz02WJj5ZFGpDU.....okR/........UaNatD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDBnAnxw2jvro/....................................0....6..
.....Ksulz1.......kz2wzzz1kJ.s/......M2....D....m..06c3..U.F....6/...s3.....SF5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.MH/CQa3vz9.fjrwdvgqz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2Ik.2FE.....I....k....kNZ3aQmYYFH/kPiZYFH/........................U1C....6..
.....2E.0.........4S./.........E...............................E........kz1.....
...wz........O6EOaNaNaNaNzXaNaNaNaN1./.......s2EOaNaNaNaty1.....................
.....................2.....3....5....AKMtlKNt7HG4B3.H/..........................
....4MU/.........2E..g53iSIsuFujvFVf53iSYy9.....................................
.....AnAnAnAnAzDXgRyyd4joyn68hrUjkYszY1h6PbjT8xD................................
................................/....E/...U0....o7LMiB5HjRqIkFHG4B3.............
..............U/4MU.0...........................................................
........................U.2........0.dNaNaNaNaxD........kz1........3.hNaNaNaNatD
..........................................E.....I....Q....kMVZ5PZZbA7NoI.A3.7NoI
.........................MU/4.U.0.........kSIsuFVf5dzi53iSIsuFuj................
..........................EaNaNaNaNtz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0..................kz1..........2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........C2E........Uznzzzzz
zzzjzoAnAnAnA1zDOaNaNaNadyXaNaNaNaNezUNaNaNaNawD................................
...................wz...................kz1.....................}
{Titel: p617_3480}
Loading...
P619 1920 by piritipany
P619 1920

Trying the new hollow spherical heightfield out.

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....22...kyKimZ4mNtzuvphPxTwD0Ew6lXCv3SFy1l1mRdT2Mize561EiLyjwj
................................6E2Q3Wf3U.2........A.ZYk................y.2...wD
...Uz6....kl..../M.2/.....ksk/..E.....E3.....QnV3gS8R6lD/.........U31dkpXm1....k
./U0LDuC12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDqIAjQAbLawH.8KvZPbd5zqNXszkKRwiDzn1sAPjN/wnxBla29Sl2zs9vPkQMEYmDiBENUO1a
RwvBu1k8m837z0/fy2k4SGlDU.....Ii5/........EnAnoD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................0....2..
.....Ksulz1.....a.kz.sAdYV.1.o4.P/...Y6....F....w0....5...U8....T....g19..EUJr5I
Qk1U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMQ60AmzomNG..EOf5nlcsxD6UNAT2kY6z1.FFzxCaLyz.H/5xz7qE1.
.Eot8VlJaz1.6.IPA/Jwz0Et68gnNYzjUIE4zrQT1/...........s/..........kJBYCeNwzH/WMoz
sbhY..EQGGcNwYyD.m7SnQXtoy1.WjkXHbW..LUA5tzziY...Y6vGvrpYz18QuKxbHKaz.kidzYIIBzj
36X0.E9b7/..Ad1LFiazz.Ui5uAGLH.k..IFjZlmNz1..siZL.US54PgWOU30z/.edKZJu83Z524.A8h
BrQufcyvC.UhU4chRKHtkc1.q0OUqufE.wD..M9c/O99D7CPZ.UhU4chGaZ4DAC.q0OUqeROS17M.M9c
/OPHp/..z1keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E6...AE.W6E.....I...../...kIkVKNmJ4GBNpPdF4..........................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........sF./..................................................kz1.....
...wz.NaNaNaNatD........kz1........uz0.................OE/2........wz...........
........kz1..........2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U..2E..cNaNaNaNayDBnAnAnAnI.2...............................UaNaNa
NaNuz.........zD..........2.......4M./......UL4E........E.2........4./..........
........kz1........wz.........../....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........Y.2.....................PaNaNaNadyXaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD..............................................................zD
...................wz.......................}
{Titel: p619_1920}

Loading...
Ever Decreasing Circles by piritipany
Ever Decreasing Circles
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...6....22...UXTpiB/twsz00b4duiLN6E4kYnPmqmzyHYA2fzxRtwzMjFAjnnX.yj
................................RP2coy70./2........A.ti.................y.2...sD
...Uz6....Um..../MU1/.....Elk...K.....E3.....6YhR7j3h6jD/..........G1dkpXm1.fmAH
z.kX0LDD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDprWm4YRCPwHhfJw0BLMoyEA1tS01JsgDj2DxO3oqIvPLA0Cog4V/z26xP7hhZXlDwTwXM2zo
1vnkHkAT6VC4z4Qt08yXYMkDU.....2gu.............sD02....sD..G.0...................
.............oAnAr1...sD....zw1.........................................4....k1.
.....Ksulz1.....5zzz2sAdYV.1.o4.P/...QC...EE....k2.06Q3..U.H....//...g19...UJn5I
...U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMQ60AmzomNG..EOf5nlcsxD6UNAT2kY6z1.FFzxCaLyz.H/5xz7qE1.
.Eot8VlJaz1.6.IPA/JwzCEt68gnNYzjUIG4zrQT1/............1..........kJBYCeNwzH/WMoz
sbhY..EQGGcNwYyD.m7SnQXtoy1.WjkXHbW..LUA5tzziY...Y6vGvrpYz18QuKxbHKaz.kidzYIIBzj
36X0.E9b7/..Ad1LFiazz.Ui5uAGLH.k..IFjZlmNz1..siZL.US54Pg1T.jjo/.edKZJW/4Z524.A8h
BrgZmYSRI.UhU4ch1jHtkc1.q0OUqeuFbW1D.M9c/O9LH7CPZ.UhU4chFn3qFi/.q0OUqKwOS17M.M9c
/OfJqpR9N.keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E....ME/F3E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0..........A./....................kAnAnAnAnkz0........zD........kz13iSIs
uFVpz0..................................................kz1...................zD
.....................2.....3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/..........................
....4MU/06U..6U.................................................................
........................kz1...................zD........E.2.....................
..........kAnAnAnAHwz.........../....E/....0....Ex4PtNoPgFK9nZLP7NoI............
..............U/4MU..6U...................kAnAnAnAngzcNaNaNaNavj................
........................I.24hE2Jv5G0./..........................................
..........................................E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E............A./..........................
.....cNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1........sz...........................................
........kz1...................zD.....................2.....3....8....EbQVtqQAxqN
H/5B7NoI............................4MU/06...6U.................................
..............................................0E........6.YaNaNaNaNqz.........zD
................................................................/....E/...E1....
G3aPYBIRWJqQ7NoI.A3.........................Cs....U..6U.06......OaNaNaNadzHAnAnA
nAnuz................................cNaNaNaNayD........kzXaNaNaNaNwz........z3E
.......UZ/2........3./.......E/E............................................}
{Titel: p607e_3840}
Loading...
P603h1920 by piritipany
P603h1920
Playing with the new Asurf2

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...2A...U8U1OXtyPozKukhnVKiA.ENGQCW6T95.QU.1spofL0.74iw7KUD.wj
................................A23nD/DAs.2........Y.t6........E........y.2...wD
...Uz6/...UD/.../MU0/.....E1g...M/....E0.....QMS6DH1MUjD/.U0RC4E..Es1dkpXm1./oAZ
//U0LD0D12../2EnAnAnAnAzz.................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LDuCIL//Su3cTwHfyX9nuhK2zGhvGHZFrYhjJEGnorsyjvnsCiKM6r/wyIMTvHTcM5mDMoHOEam/
FwPsrGTE5Wq5zmD6YhwaDLjDU.....IHN/.......2UaNalD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0RC4E9.....x/
.....Ksulz1.....yzzz2sAdYVE/.o4.E....QC...EF.....1.06I5..U.1....D/...g19...UJv5I
...U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMQ60AmzomNG..EOf5nlcsxD6UNAT2kY6z1.FFzxCaLyz.H/XwzzzzD.
.U.Ehl2Ilz9.C0LNJudxz4Et68gnNYzjVIG4zrQT1/...........w0..........kJBYCeNwz1.W2Yz
sbhY.............qdIWOor/z9.WjkXHbW..LUA5tzziY...Y6vGvrpYz18QuKxbHKaz.kidzYIIBzj
36X0.E9b7/..Ad1LFiazz.Ui5uAGLH.k..IFjZlmNz1.....z1US54Pg1T...wD.edKZJW/4.wzz.A8h
BrgZm..Uz1UhU4ch1j1...6.q0OUqeuF.wzz.M9c/O9LH/szz1UhU4chFn3..wD.q0OUqKwOKYqn.M9c
/OfJqJsi31keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E....AU2V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz0..........1h6PbjT8fz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....5....2IPVdLOiR46HJbQa/WA.Q4PZB5.................
.Q..4MU/0............kAnAnAnAnyD..........UNaNaNaNasz........O1E................
.......................U4/2.......cF./.............................wz...........
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......cO./.........E........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: p603h3840}
Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconeccoarts:
eccoarts Featured By Owner Jan 16, 2015
You have some wonderful images I added you to my watch looking forward to seeing more.
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Jan 25, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 23, 2014
Thank you for :+devwatch:, Rob!
Happy holidays (and Happy belated birthday). :wave:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2014  Hobbyist Digital Artist
You are very welcome and thanks :-)
Reply
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Dec 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
Happy birthday! My best wishes :cake: :party:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconcmdrchaos:
CmdrChaos Featured By Owner Dec 18, 2014  Professional General Artist
Have a Happy Birthday! :iconwineplz:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconcmdrchaos:
CmdrChaos Featured By Owner Dec 19, 2014  Professional General Artist
My pleasure! :handshake:
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Dec 18, 2014  Hobbyist General Artist
Happy birthday by Digithalie  
I hope you have a wonderful birthday!
Reply
Add a Comment: