Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Premium Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 7 Years
2 Month Premium Membership
Statistics 447 Deviations 813 Comments 13,825 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


P657b 1920 by piritipany
P657b 1920
Mandelbulb3d

Tweak of Mp54 by jtashley

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...M7...22...Usw3kRM/a6.L4SiznqAa3EO9XVZAWBp.gwb1Z01XgwzgyG/CLzT.0k
................................PjVq6/p48.2........Y.3A.................y.2...wD
...Uz6....Uk.....Mk0/.....EIC...61....E3.....owVoNuSHNmD/..gxo3E...G1dkpXm1.8...
//EnAnID12..02.........wzcNaNaNaNavDnAnAnAnA1z9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnID0hVYTKdrrvPiG6XeoDREz4aRL0ZvKloDjlMeiyMTExf.oVWTUGT6z83LduK87qlj/0V9IPa1
bwXWz72sWrzGz06/tJO4p3ojU.....2BT.............wD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................n.x7EI....k1.
.....Ksulz1.......kzEwzzz1EY..6.Q1...M2...UA....m..06c3..U.F....6/...Y2.....SF5Y
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EU0.wzzz1...........E0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................qz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....2JRVFaQVFrA2/EMg/.P........................
......U/46U.4.................zD..........2..........1..................kz1.....
..UD./.......O3E..............................zj........kz1.....................
................................/....E/...U0....634PaxoMoZYFH/..................
................4MU/4MU/........nAnAnAnAwznAnAnAnAnuz0.......UzDOaNaNaNaNz1.....
..0E.1.......O/k.......UX.A.....................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................BnAnAnAPZ3kOaNaNaNa..2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: p657b_1920}

Loading...
The Gathering by piritipany
The Gathering

The Gathering - Mandulb3d

A tweak of Sisters by Ellarien

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...l....IU....utM/ueh9vzsC7.B2rb81Eim66bVulB.wkJTZXtI87.thBwzzhGjzD
................................C5YLwqBxF.2........Y.71.................y.2...wD
...Uz6....kT.....EE2/....2......D/...2E7.....EiUNYuou.mD/.kc4Q2EwGr2/pAnAr1.uryO
/7U0LD0D12..02...........oAnAnAnA1yjBnAnAnAXtz9..........gU0.....y1...sD...../..
.znPGAcCsHexyGhlwwHbKjYXmRiFzo6gkWgeQzhDDCLfaxaL0vXohGQcS8PtyeKH4v77AgoD7S2cJDwt
4xHCLuSPXLADzq45eEv6QvhjU.....2JH0.......2UaNadD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.....w1...................................kmb37EH....2..
.....Ksulz1.....0zzz8wzzzXnS..6.k....M2...EC....m..06c3..Uk2....8....611..EiJn52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..Js..zzSi...RTGY3ZXyD6w03yVddnz1...........E.5xzXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.IqLE...np0CG3A..t/wQOr9PExD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/...........k23yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0UqOfBEj./cU08.nCvg.Z46U08c.6xo
H1oYk.8cU0kqPjBEHz1cU08.deee.hiGU08c.gBrQ1o6K/8cU0koHDBE.34cU08.WCuc.x4PU08c.wtb
T0IZr/8cU0.rQnBE...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSpsWOkR4.....................
E6./.M./JJ.0....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
.ok.1MU/..kqAnAnAnQyzcNaNaNaN4yjzzzzzzzz2.2.......Uzz........Cxj.......hG/2aNaNa
NaNez...........................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................YNaNaNat/zj...........qX0LD8Qxsz...........................
................................................................................
................................/....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/..............
............5.U/4M....E11Ak.16..yzzzzzzjszXNaNaNaNalzC8QxckpXAyD................
.............g1EaNaNaNaNsz1.............................kz1........0.1.......E/k
........i.2.......k7./......../E..........E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M...6....kAnAnAnAnuzoAnAnAnA1yDnAnAnAnAxz1.....
.............R0k..................................................AC.1..........
...................................................Te5.....3..../....2INsZqPi31.
pB5.oE4.r/............................U/46U..........QaNaNaNa7zj................
........................kz1.......UD./.......O3E...................wz...........
................................................................/....E/...U1....
6JKObV4RB34Q7NoI..........................U./2E./2E.4MU/06E./...........l.2.....
.....cNaNaNaNauDnAnAnAnA0.QnAnAnAnAtzAnAnAnAnQyDOaNaNaNaNy9.....................
..............................zD...................wz.......................}
Loading...
P629 by piritipany
P629
Tweaking my own params ......

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...ET...26...kPx/50PcJ4.Hzn.xGuoU/kb2DIm7sLQzP7l8.1YQ42.58d5kYJ3Z/k
................................2UCrnjzca/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/..cjC/.../wU1/......jc...d4....E0.....gpeidDTyagD/wEG34sDD8Qx.dkpXm1.D8Qx
.VU0LD0D12..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wnPGAcCC9uDz55DdunHl7auyaowyeMJFGOR8XdDyUbq1YxXlv1M0Ko3ad/fyE1Z.rKzazhDmNdr177w
TvvR.uJglFnKyUe02usLI4jDU....5Yxt...JY0.......kD.M....sD/.G.0...................
...........wzoAnAt1...sD....zw1....................................gan5Ei....U..
.....Ksulz1.....0.kzhxzzz1.U..6.7....A3...kO....m..06Y3..U.F....0/...wIB...UJ1r1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2s..zzSi...MarH7iXyD6U0dRIRSkz1...........U.8.kbch0.
.....................A.U........u.X0.wzzzL0..yUnu6CszK0UFkYWa0/k..M3Kn5rM.A6nc..
FxJT...Fbf24LNvj.qdIWOorVy1.n/ZR0iF4.jF68.kdNJm5..sKQUUTuz18.SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0.AsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.gKSlsWOkR4.nsWOkR4.b/..........
E....AU.V2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.kKM..pPr/......................
.Q...MU/46U..................Y.E..........k53iSIsuFpz...........................
..UD./.......O3E...................wz...........................................
................................E....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................kz1........wz........s1E................
................................................................................
............................................}
{Titel: p629}

Loading...
P617 1920 by piritipany
P617 1920
Reworking some old params :-)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....2A...U153Cgdvo3.Txs79WZ2CAEj4Wr3dDYMzvEYd5cVnspzkYIsTeTaLzj
................................fciMW1ULez1........A./yX.......E........a.2...wD
...Uz6....E5/.../M.1/.....ksX/..A.....E3......Cb28u.PMoD/.......e0aO/dkpXm1.SzzA
z.U0LDuC12../2UaNaNaNaNezAnAnAnAnAwj........Yz9...........U0.....y1...sD...../..
.znPGAkCsh8ZIlglGxXRzqvkYEpKziU0MIMUzsiDRb6/duGqExnfalQs.ctFzEUP2.xg/cpDvOKm/j9V
JxvO5YW0YOHHz02WJj5ZFGpDU.....okR/........UaNatD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDBnAnxw2jvro/....................................0....6..
.....Ksulz1.......kz2wzzz1kJ.s/......M2....D....m..06c3..U.F....6/...s3.....SF5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.MH/CQa3vz9.fjrwdvgqz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..2Ik.2FE.....I....k....kNZ3aQmYYFH/kPiZYFH/........................U1C....6..
.....2E.0.........4S./.........E...............................E........kz1.....
...wz........O6EOaNaNaNaNzXaNaNaNaN1./.......s2EOaNaNaNaty1.....................
.....................2.....3....5....AKMtlKNt7HG4B3.H/..........................
....4MU/.........2E..g53iSIsuFujvFVf53iSYy9.....................................
.....AnAnAnAnAzDXgRyyd4joyn68hrUjkYszY1h6PbjT8xD................................
................................/....E/...U0....o7LMiB5HjRqIkFHG4B3.............
..............U/4MU.0...........................................................
........................U.2........0.dNaNaNaNaxD........kz1........3.hNaNaNaNatD
..........................................E.....I....Q....kMVZ5PZZbA7NoI.A3.7NoI
.........................MU/4.U.0.........kSIsuFVf5dzi53iSIsuFuj................
..........................EaNaNaNaNtz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0..................kz1..........2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........C2E........Uznzzzzz
zzzjzoAnAnAnA1zDOaNaNaNadyXaNaNaNaNezUNaNaNaNawD................................
...................wz...................kz1.....................}
{Titel: p617_3480}
Loading...
P619 1920 by piritipany
P619 1920

Trying the new hollow spherical heightfield out.

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....22...kyKimZ4mNtzuvphPxTwD0Ew6lXCv3SFy1l1mRdT2Mize561EiLyjwj
................................6E2Q3Wf3U.2........A.ZYk................y.2...wD
...Uz6....kl..../M.2/.....ksk/..E.....E3.....QnV3gS8R6lD/.........U31dkpXm1....k
./U0LDuC12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDqIAjQAbLawH.8KvZPbd5zqNXszkKRwiDzn1sAPjN/wnxBla29Sl2zs9vPkQMEYmDiBENUO1a
RwvBu1k8m837z0/fy2k4SGlDU.....Ii5/........EnAnoD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................0....2..
.....Ksulz1.....a.kz.sAdYV.1.o4.P/...Y6....F....w0....5...U8....T....g19..EUJr5I
Qk1U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMQ60AmzomNG..EOf5nlcsxD6UNAT2kY6z1.FFzxCaLyz.H/5xz7qE1.
.Eot8VlJaz1.6.IPA/Jwz0Et68gnNYzjUIE4zrQT1/...........s/..........kJBYCeNwzH/WMoz
sbhY..EQGGcNwYyD.m7SnQXtoy1.WjkXHbW..LUA5tzziY...Y6vGvrpYz18QuKxbHKaz.kidzYIIBzj
36X0.E9b7/..Ad1LFiazz.Ui5uAGLH.k..IFjZlmNz1..siZL.US54PgWOU30z/.edKZJu83Z524.A8h
BrQufcyvC.UhU4chRKHtkc1.q0OUqufE.wD..M9c/O99D7CPZ.UhU4chGaZ4DAC.q0OUqeROS17M.M9c
/OPHp/..z1keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E6...AE.W6E.....I...../...kIkVKNmJ4GBNpPdF4..........................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........sF./..................................................kz1.....
...wz.NaNaNaNatD........kz1........uz0.................OE/2........wz...........
........kz1..........2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U..2E..cNaNaNaNayDBnAnAnAnI.2...............................UaNaNa
NaNuz.........zD..........2.......4M./......UL4E........E.2........4./..........
........kz1........wz.........../....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./...........Y.2.....................PaNaNaNadyXaNaNa
NaNmzcNaNaNaNawD..............................................................zD
...................wz.......................}
{Titel: p619_1920}

Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconeccoarts:
eccoarts Featured By Owner Jan 16, 2015
You have some wonderful images I added you to my watch looking forward to seeing more.
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Jan 25, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 23, 2014
Thank you for :+devwatch:, Rob!
Happy holidays (and Happy belated birthday). :wave:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2014  Hobbyist Digital Artist
You are very welcome and thanks :-)
Reply
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Dec 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
Happy birthday! My best wishes :cake: :party:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconcmdrchaos:
CmdrChaos Featured By Owner Dec 18, 2014  Professional General Artist
Have a Happy Birthday! :iconwineplz:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconcmdrchaos:
CmdrChaos Featured By Owner Dec 19, 2014  Professional General Artist
My pleasure! :handshake:
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Dec 18, 2014  Hobbyist General Artist
Happy birthday by Digithalie  
I hope you have a wonderful birthday!
Reply
Add a Comment: