Shop Mobile More Submit  Join Login
Approaching the Nexus Hub by piritipany Approaching the Nexus Hub by piritipany
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv17{
R....UZ...kR/...ET...2Q....DABCVrl24.BvNhtp2x12EFTIbVUEMOz1iTA9c/FozzKFWG2CqZV/E
........................................I.2........Y./..................2/2.....
................/sU1/....6.j0...y1....E0.....oBoIqdTERoD/.EezuRD...m/xa21g1....c
zkEnAnYD/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDelan1Bd7yvXFFvjiPvCpyozBFK98uOeDCyGJwlx9Iv1dz.mBJNpyyq1fb28/UaijmqHeL1Zt
sufpZdR9MaLuyUe23F/F8jjj...../Yl/.............sD.U....sD0Akz....................
.............A6U.i1...sD....z.JRV8.wp3e.EOLc0.nRV8.or3e.kVLc0.FSV8..............
................5.kz.wzzz9kP.g5.9/...w0....7....11...E6...U8....K....YW0..UZRs4I
...U.ydelyjeYFnz....z1....U.0c......5ZOizccZWGyDAGdGkxmWcz1N.........6m.8.kXWFnV
.0........km..........6..........EU0.wzzz1EF1wVu4E.uz.....................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................c8Pe/EQk/5.4SkUa76.COMS.kk1bqfG.gjy
p1EYKMcdN0.Y6u5.t8XZF08.IWYC.IyDZipa.orSu/.sAp5Z3/.mEO6.ndJNx86.MSbQ.MnNXicf.obA
Z.kGpxtEF/.wgjC....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....U/....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................8./..........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD...........vFVf53iyxz...........................
................................................................................
................................4....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................A.2........../.........E..........2.....
................................................................................
..........................................E.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/ENm/......
......................k/..U/4MU.0.........khAV3uuNvyzIJJJJJJJJyD..........2.....
.............O2E.......U4/2.......cF./....................EnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
:iconneoshamballa:
neoshamballa Featured By Owner Dec 14, 2011   Digital Artist
Superb !
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2011  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download PNG 3000 × 1875
Details

Submitted on
November 20, 2011
Image Size
9.6 MB
Resolution
3000×1875
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
639
Favourites
21 (who?)
Comments
2
Downloads
35
×