Shop Mobile More Submit  Join Login
Cavernous by piritipany Cavernous by piritipany
Mandelbulb3d

Tweak of Mbox-6b3

Mandelbulb3Dv17{
R....E10...S3...g2...2A...knL5Qak3ozzeydfrYL4vzj7AHLUR8hQxXTFMS5uw...N1/Vkr0cvzj
.......................................ki/2........Y./..................y.2.....
................/ME3/....6EdB...WF....E2.....YlvSkjUI3hD/..........m/dkpXm1....6
./EnAnID12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDcfZlC3j4tuHmyCeAwzcayClczD7CjZfj1pP0etXQlu151/XKXFcjycA0CHBQ/8eDEnaWM/Qe
nunrGPXWQYdgym97qlKe1VfD......I8O1............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...........JRh8.wppe.EOLf0.nRh8.orpe.kVLf0.FSh8..............
..................kz.wzzz1.U..6......61...EB....m....c3...UH....WzzzzbX/...UJs4g
...U.8YL8yzlcisz0tZWzTAe906.oc..zzzz.s0alwF.HWzjYA72QifFDz9..........2.28.kFrA0.
06gJ7KDgdzX.0PJWp1Puz.........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................E5fl/.E./2.R7kXru6../2E.kA6ii8U..2E
./UBr.9gi/.E./2.JHpg1Z8../2E.IBJPasb..2E./EpI7sNe/.E./2.JHpgON8../2E.6hQgS4U..2E
./k7wJuO2/.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNwzCnAnAnAnAxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/........................../k........E.A........../..........................
................................................................................
................................/....E/...U/....T7pPo34RZF1N.24.ExqR............
...........1Ak.1AkU/4MU/........aNaNaNaNazvkpX0LD8QtzAnAnAnAnAzD................
................................................................................
............................................}
:iconneoshamballa:
neoshamballa Featured By Owner Dec 14, 2011   Digital Artist
Interesting structure :)
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 24, 2011  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download PNG 2100 × 1400
Details

Submitted on
October 16, 2011
Image Size
4.5 MB
Resolution
2100×1400
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
387
Favourites
15 (who?)
Comments
2
Downloads
30
×